Constituția României

Art. 100 Actele Preşedintelui

(1) În exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele României emite decrete care se publică în Monitorul Oficial al României. Nepublicarea atrage inexistenţa decretului.

(2) Decretele emise de Preşedintele României în exercitarea atribuţiilor sale prevăzute în Art. 91 alineatele (1) şi (2), Art. 92 alineatele (2) şi (3), Art. 93 alineatul (1) şi Art. 94 literele a), b) şi d) se contrasemnează de primul-ministru.