Constituția României

Art. 13 Limba oficială

În România, limba oficială este limba română.