Constituția României

Art. 46 Dreptul la moştenire

Dreptul la moştenire este garantat.